15/07/2020

2016 CCTV sports figure annual selection nomination award list details

2016 CCTV sports figure annual selection nomination award list details
The 50 nominees of the 10 awards of the 2016 CCTV sports figure are officially released.2016 Sports Awards Annual Selection Awards Ceremony (January 15, 2016 General vote, and at the National Swimming Hall (Water Cube) Antique Awards Awards that night, all winners will be announced on the spot (2016 Sports Awards Annual SelectionAward Ceremony) Live broadcast address).The following is the details of the 2016 CCTV sports figure annual selection nomination award list: 1.Nomination Award for Best Newcomer of the Year Chen Ting, Gong Xiangyu, Qian Xuechao, Qu Chunyu, Ren Qian.  2.Nomination Awards of the Annual Popular Sports Spirit Awards Chen Xu, Lu Yajun, Miman Emila, Shen Hui, Wang Guangcheng.  3.Nomination Awards for Best Combination of the Year Chen Ruolin/Liu Huixia, Fu Haifeng/Zhang Nan, Gong Jinjie/Zhong Angel, Shi Jingnan/Wu Dajing/Han Tianyu/Xu Hongzhi, Wu Minxia/Shi Tingmao.  4.The nominations for the annual Sportsmanship Award for Disabled Persons Rong Jing, Xu Qing, Zhao Shuai, Zheng Jin, and Zhou Hongzhuan.  5. Nomination Award for Best Non-Olympic Athlete of the Year Ding Junhui, Hou Yifan, Ke Jie, Zhang Chi, Zou Shiming.  6.Nomination Awards for Coach of the Year Kong Linghui, Lang Ping, Li Yan, Liu Guoliang, Yuan Guoqiang.  7.Annual Breakthrough Award nomination awards Gong Jinjie/Angel Zhong, Han Tianyu, Hua Tian, Tang Xingqiang/Xie Zhenye/Su Bingtian/Zhang Peimeng, Zhao Shuai.  8.Nomination Award for Best Team of the Year Chinese Short Track Speed Skating Team, Chinese Weightlifting Team, Chinese Women’s Volleyball Team, Chinese Table Tennis Team, Chinese Diving Team.  9.Nomination Award for Best Female Athlete of the Year Ding Ning, Liu Hong, Zhang Mengxue, Angel Zhong, Zhu Ting.  10.The best male athlete of the year nomination awards are Chen Long, Long Qingquan, Ma Long, Sun Yang and Wang Zhen.Extended reading: 2016 sports figure selection awards prediction predicts women’s volleyball team will become the biggest winner

SHARE:
uykabli 0 Replies to “2016 CCTV sports figure annual selection nomination award list details”